Privacy Policy

Nasza strona z przepisami kulinarnymi (gotowacwdomu.com) zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji osobowych naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) ma na celu poinformowanie Państwa o sposobach zbierania, używania, przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych podczas korzystania ze Strony.

Zakres

Polityka dotyczy danych osobowych zbieranych przez Stronę, zarówno od zarejestrowanych, jak i anonimowych użytkowników. Obejmuje dane zebrane poprzez bezpośrednie interakcje z użytkownikami (np. podczas rejestracji konta, subskrypcji newslettera, udziału w konkursach) oraz dane zebrane automatycznie (np. za pomocą plików cookie).

Rodzaje Danych Zbieranych

Do danych osobowych, które możemy zbierać, należą, ale nie ograniczają się do: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP, informacji o urządzeniu, preferencji dotyczących przepisów kulinarnych oraz historii przeglądania Strony.

Cel Zbierania Danych

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • Umożliwienia dostępu do pełnej funkcjonalności Strony.
 • Personalizacji doświadczeń użytkowników.
 • Dostarczania informacji marketingowych i promocyjnych, zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.
 • Udoskonalania Strony i jej treści.
 • Zapewnienia wsparcia klienta.
 • Przeprowadzania analiz rynkowych i badań statystycznych.

Zgoda

Korzystając ze Strony, użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie, używanie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w tej Polityce. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, co może jednak wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony.

Sekcja 2: Używanie i Udostępnianie Danych Osobowych

Używanie Danych Osobowych

Dane osobowe zbierane przez Stronę są używane wyłącznie do celów określonych w tej Polityce. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy danych osobowych użytkowników z niepowiązanymi stronami trzecimi bez wyraźnej zgody użytkownika.

Udostępnianie Danych Trzecim Stronom

Możemy udostępniać dane osobowe:

 • Dostawcom usług działającym w naszym imieniu (np. firmy hostingowe, analityczne).
 • W odpowiedzi na prawomocne żądania organów ścigania.
 • W ramach transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja, przejęcie lub sprzedaż aktywów firmy.

Marketing

Użytkownicy mogą otrzymywać materiały marketingowe związane z naszą Stroną, jeśli wyrazili na to zgodę. Każdy użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich materiałów w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Stosujemy różnorodne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i uwierzytelnianie, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo danych osobowych.

Sekcja 3: Prawa Użytkowników i Kontrola nad Danych Osobowymi

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia danych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Realizacja Praw

Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pomocą podanych na Stronie danych kontaktowych. Odpowiemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Aktualizacje Polityki

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na Stronie, a w przypadku istotnych zmian, użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez e-mail lub bezpośrednio na Stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tej Polityki lub sposobów, w jakie przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

Sekcja 4: Pliki Cookie i Technologie Śledzenia

Używanie Plików Cookie

Strona używa plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu poprawy jakości usług i personalizacji doświadczenia użytkowników. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, które pomagają w rozpoznawaniu powracających użytkowników, śledzeniu ich preferencji i zachowań na Stronie.

Rodzaje Plików Cookie

Używamy różnych typów plików cookie, w tym:

 • Pliki cookie niezbędne do działania Strony.
 • Pliki cookie funkcjonalne, pomagające zapamiętywać ustawienia użytkownika.
 • Pliki cookie analityczne, używane do mierzenia i analizowania sposobu korzystania ze Strony przez użytkowników.
 • Pliki cookie reklamowe, używane do dostarczania spersonalizowanych reklam.

Zarządzanie Plikami Cookie

Użytkownicy mają możliwość zarządzania i kontrolowania ustawień plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłączenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Inne Technologie Śledzenia

Oprócz plików cookie, możemy również korzystać z innych technologii, takich jak piksele śledzące, aby zbierać informacje o działaniach użytkowników na Stronie oraz dostarczać spersonalizowane reklamy i treści.

Partnerzy Trzeciej Strony

Niektóre pliki cookie i technologie śledzenia mogą być również stosowane przez naszych partnerów reklamowych lub analitycznych. Polityka nie obejmuje praktyk śledzenia stosowanych przez takie strony trzecie.

Zmiany w Polityce Dotyczącej Plików Cookie

Podobnie jak w przypadku naszej Polityki Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce dotyczącej plików cookie. Wszelkie zmiany zostaną odpowiednio skomunikowane użytkownikom.